UTBILDNINGAR

Från och med augusti 2019 har jag pensionerat mig och erbjuder inte längre några kurser eller utbildningar. Istället hänvisar jag till http://sbsv.se/om-oss/ vars medlemsföretag erbjuder samma typ av utbildning som jag har haft.

Tack för tidigare förtroende!

Med vänlig hälsning

Lennart Andersson


Svensk Vägkompetens erbjuder utbildningar inom Trafikverkets kompetenskrav inom Arbete på väg.

Våra utbildningar uppfyller även de kommunala kraven på ”Säkerhet på väg” och ”Påbyggnadsutbildning”.

Home UTBILDNINGAR