Nivå 1 – Säkerhet på väg

Utbildning Arbete på väg/Säkerhet på väg. Nivå 1 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK ochTRVR

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som arbetar med vägarbeten på vägar, oavsett du arbetar med byggande, underhåll eller drift.

Kursen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete som gäller där Trafikverket är väghållare, samt hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbeten.

Utbildningsmål
Deltagarna erhåller grundläggande kunskap om de risker som finns vid vägarbete och hur dessa risker ska förebyggas. Vilka krav som ställs och hur man ska leva upp till dem. Grundkunskaper som gäller alla som har vägen som arbetsplats.

Kursbeskrivning
Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer i TRVK ochTRVR. Kursen avslutas med prov. Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt prov. Kursens giltighetstid är 15 månader

Innehåll

  • Personlig skyddsutrustning
  • Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats
  • Trafikantbeteende
  • V3 principen. Varna, Vägleda, Värna
  • Hastighet och krockvåld
  • Information om AML och dess föreskrifter
  • Trafikverkets, trafikingenjören och projektledarens roll i objektet
  • Arbetsgivarens roll i objektet

Kurslängd
2 timmar

Anmäl dig här

Home UTBILDNINGAR Nivå 1 – Säkerhet på väg