Nivå 2 – Arbete på väg/Säkerhet på väg

Utbildning Arbete på väg/Säkerhet på väg. Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK ochTRVR.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som arbetar på och vid väg. Det gäller såväl statliga som kommunala och enskilda vägar.

Förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service och arbetsfordon etc. Alla som i något avseende har ett ansvar för en vägarbetsplats. Alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, nivå 3.

Förhandskrav
Kompetens enligt nivå 1 i TrafikverketsTRVK ochTRVR. Nivå 1 ingår dock i denna utbildning.

Utbildningsmål
Kursdeltagaren ska efter utbildningen:

 • förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten.
 • kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö.
 • kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.

Kursbeskrivning
Kursen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Risker som finns vid vägarbete ska tydliggöras och lösningar hittas. Kursen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TRVK och TRVR. Utbildningen baseras på de krav som anges i Trafikverkets nuvarande regelverk IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg.

Kursen kan objektanpassas efter specifika behov och avslutas med ett prov.  Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt prov.

Kursens giltighetstid är 5 år.

Innehåll
Kursen följer de råd Trafikverket anger i sitt beslut om kompetenskrav nivå 2  i TRVK och TRVR.

 • Allmänt om vägarbeten
 • V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
 • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
 • Riskanalys
 • Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar.
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete.
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
 • Lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på vägen

Kurslängd
8 timmar

Anmäl dig här

Home UTBILDNINGAR Nivå 2 – Arbete på väg/Säkerhet på väg