Nivå 3B – Vakt/Lots

Utbildning Vakt och Lots, Nivå 3B enligt Trafikverkets kompetenskrav TRVK/TRVR samt IFS 2009:4.

Målgrupp

Personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare.

Förhandskrav

Kompetens Nivå 2 – Arbete på väg/Säkerhet på väg enligt Trafikverkets krav i TRVK/TRVR samt IFS 2009:4 och inneha B-körkort samt ha praktisk erfarenhet från vägarbete

Utbildningsmål

Kursdeltagarna ska efter utbildningen kunna:

 • Vilken utrustning en vakt ska använda
 • Vilka tecken som vakten får använda
 • Hur man anordnar en postplats där trafikanter närmar sig
 • Vilka skyddsanordningar som man kan använda
 • Agerar på ett informativt och korrekt sätt
 • Hur lotsning genom och förbi arbetsplatsen utförs
 • Hur signalanläggning sköts
 • Tömningstider i förhållande till trafiken
 • Hur man planerar och utför dubbellotsning

 

Kursbeskrivning

Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR. Utbildningen baseras  på de krav som anges i Trafikverkets nuvarande regelverk IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg

Utbildningen kan anpassas efter specifika behov,, Utbildningen avslutas med ett kompetensprov

Kursdeltagarna erhåller ett intyg efter godkänt resultat.

Utbildningens giltighetstid är 60 månader

Innehåll

 • Fördjupning om vägarbete
 • Skyddsanordningar som är tillåtna att använda
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Arbetsmiljöplan
 • V3 principen Varna, Vägleda, Värna
 • Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling
 • Objektsanpassning av TA-planer
 • Trafikantens behov avseende framkomlighet, säkerhet och information

Kurslängd

8 timmar. 4 timmar teori samt 4 timmars objektsanpassad utbildning/självstudier

 

Anmäl dig här

Home UTBILDNINGAR Nivå 3B – Vakt/Lots